loading

Show info
Green Landscapes

Kinga Mazurek
Architekt krajobrazu

Projekty

Projekt tarasu

Koncepcja rewaloryzacji parku Falenty II połowa XIX w.

Koncepcja rewaloryzacji parku Falenty II połowa XIX w.

Krzywa Iwiczna – koncepcja adaptacji sadu

Koncepcja zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego w Kozienicach

Koncepcja zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego w Kozienicach

Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo-ogrodowego Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie

Szkic koncepcji rewitalizacji pasażu Wiecha w Warszawie

Park rekreacyjny w osiedlu Ołtarzew, koncepcja programowo przestrzenna